Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu nedir?   TMKT’nin 19.04.2017 Tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”de belirtildiği gibi; (TMGDK) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu: Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluştur. Tehlikeli Madde Taşıma sektöründe hizmet veren en önemli unsur olan […]

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu


Diğer Taşıma Modların da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Imgd-Code, Iata Dgr Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca oluşturulan yönergeler kapsamında, Tehlikeli Maddelerin denizcilik ve hava yoluyla taşımacılığını yapan firmalar bünyesinde danışman bulundurmak zorundadır. IMGD-Code; yönetmeliğinin amacı, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili yapılan işlemler sırasında görev alan kişilerin eğitimini, bu eğitimin […]

ADR-RID-IMDG Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu


SRC5 / ADR Nedir? Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi SRC5 (ADR) Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu “Mesleki Yeterlilik Belgesi”dir. SRC5 / “ADR Nedir”? SRC5 (ADR) Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir. […]

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi (ADR/SRC5 Belgesi )Kimyasal Risk Değerlendirme, Risk analizi, kimyasalların kullanımı, depolanması, taşınması vs sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir. İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu […]

Kimyasal Risk Değerlendirme